top of page

מקורות חיצוניים

בעקבות שיח סיסמתי ומכליל, לעיתים מורכב להאזין ברצון לדעת האחר. אנו מזמינים אתכם לשמוע ולקרוא מקורות ממגוון הדעות השונות בנוגע לרפורמה. מקורות רבים נמצאים גם בתחתית כל אמירה בחלק 'אמירות נפוצות'. שתפו אותנו בתגובות אילו מקורות הפתיעו אתכם, איזה חידוש שמעתם ועוד.

1
2
bottom of page