top of page

מטרה וחזון

מהלכי הרפורמה חדרו לחיינו בעוצמה גדולה דרך שינויים מוצעים ותגובה ציבורית סוערת משני עברי המתרס. בהתאם ל"צו השעה" רבים תמכו והתנגדו בעוז ואמונה, לרוב מבלי שטרחו להעמיק בפרטים או להבין את המורכבות.

 

האתר נוצר כתגובה וכיוזמה לימודית, להעמקה וליצירת הידברות עניינית בין מי שאחרת, עלולים להסתמך על טיעונים "שלנו״ ולדחות כליל את הטיעונים ״שלהם״.

 

מכאן המחשבה לחלק את הצעת הרפורמה למרכיבים, ולכן בחרנו להתחיל מ״אמירות נפוצות״. המטרה היא לצלול לדקויות ולהבין מה עשוי להיות נכון גם בטיעון שמרגיז אותנו, ואיפה האחר צודק – או לפחות הגיוני וסביר. התחלנו ממשימות אישיות של איתור אמירות שנשמעות טוב, אך צדקתן נסדקת ככל שצוללים לעומקן. בנוסף חברי התוכנית התבקשו לבחור טיעונים שבעיניהם מרגיזים במיוחד – ואז להכין מצגת שתצדיק אותם, או לפחות תראה איך שינויים קלים בטיעון הופכים אותו להגיוני ומשכנע יותר. בדרך זו, המשימות יצרו צורך להקשיב באמת, מתוך מגמה של מתן כבוד גם למי שלא מסכימים איתו, וחיפוש ניצוצות-אמת גם בטיעונים שחלקם מוטעים או מרגיזים.

קינחנו בלמידת ההטיות הרווחות ביותר ברטוריקה וניסיונות-שכנוע. כשמבינים את הטעות או המניפולציה האפשרית, מבינים גם איך להימנע מהן, ככל שבני אדם מסוגלים...

 

נקודת המבט הזו מובילה אותנו גם להזמין אתכם להשתתף בפעילות. שינוי פנימי והבנה אמיתית מגיעים מעשייה, בדרך של העמקה אקטיבית ולא רק קריאה-הסכמה-התנגדות. אנו מזמינים אתכם להוסיף אמירות, להעשיר את הדיון, להעיר ולהאיר לנו על הטעויות וההטיות שבוודאי פספסנו. בכל דף הותרנו מקום לתגובות כדי שתוסיפו ותתקנו, ואנו מבטיחים לקרוא ולעדכן את האתר בהתאם.

האתר הוא התחלה של תהליך, לא תוצאה מוגמרת. בואו ללמוד איתנו, ובוודאי נצא כולנו מועשרים – בידע, בכבוד הדדי, ובזהירות מקפיצה למסקנות…

bottom of page