top of page

אמירות נפוצות

בחלק זה ניתן למצוא אמירות נפוצות שנאמרו במרחב הציבורי לאחר פרסומים ראשוניים של פרטי הרפורמה. אמירות אלו משקפות את השיח הציבורי כפי שאנו תופסים אותו, משני עברי המתרס. ביקשנו לנתח את האמירות, באופן המפרק לגורמים את היסודות המשפטיים שמאחוריהן, את המצדיק אותן ואת המפריך אותן. הניתוח נועד להזמין אתכם, הקוראים, לשקול את השיקולים השונים, לנסות ולראות כיצד ניתן להצדיק את הדעה המנוגדת לשלכם, ולבחון על מה מבוססת דעתכם המקורית. אנו מזמינים אתכם להגיב, להעיר ולהאיר את עיננו לטעויות, נקודות נוספות למחשבה, או חוסר דיוק בחלקים מסוימים מהטקסטים. נשמח לשמוע דעות נוספות, דרכי חשיבה מגוונות- ובעיקר, לנהל ביחד דיון ענייני וממוקד, נטול הטיות והשפעות זרות. נשמח לשמוע מכם!

1
2
bottom of page