top of page

"עורכי הדין בוועדה תמיד מצביעים עם השופטים מחשש מהתנכלות מאוחרת יותר כאשר ייצגו בתיק מולם"

עודכן: 21 ביוני 2023מה זה אומר בפועל?


עורכי הדין המכהנים בוועדה, הם עורכי דין בכירים הממונים ע"י המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ועולה חשש כי עורכי מצביעים או יצביעו תמיד ביחד עם השופטים לאור חשש כי אחרת השופטים "יתנקמו בהם" כאשר אלו יופיעו מולם או כשאר הם עצמם ירצו להתמנות לתפקיד שיפוטי.


המצב כיום


הועדה למינוי שופטים מורכבת כיום מתשעה חברים – בהם שלושה שופטי בית המשפט העליון, שני חברי כנסת, שני נציגי ממשלה ושני חברי לשכת עורכי הדין, כאשר לצורך מינוי מועמד נדרש רוב מיוחס של שבעה מתוך תשעת החברים.


השינוי המוצע ברפורמה


הסרתם של נציגי לשכת עו״ד מרשימת חברי הוועדה למינוי שופטים והוספת חברי כנסת ושרים במקומם. הלכה למעשה, הוועדה תורכב מהגורמים הבאים: שלושה שופטים, שלושה שרים, שלושה חברי כנסת מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. דהיינו, נוסף שר לוועדה, נוספו שלושה חברי כנסת והוסרו נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה.


היעדר היכולת להפריך או לחזק את הטענה


אף שמדובר בטיעון די רווח, שאוזכר רבות הן לאורך השנים, והן בידי מובילי הרפורמה, אין דרך לדעת האם מדובר בטיעון תקף. שכן, לא ניתן לדעת מה כל גורם הצביע עבור כל שופט, בשל העובדה שמדובר בהצבעה חסויה ע"פ חוק. ולכן, הדרך היחידה לדעת כיצד גורם פלוני הצביע בוועדה הינה מאמירות שלו או של גורמים שנכחו שם, מה שלא מאפשר לדעת באופן וודאי מי הצביע עבור מי.


הסברה הרווחת הייתה כי עורכי הדין מצביעים תמיד עם השופטים. עם זאת, בכנסת ה-20 התפרסם כי נכרתה מעין ברית בין שרת המשפטים דאז, איילת שקד, לבין יו"ר הלשכה, עוה"ד אפי נווה. ע"פ דבריה של שקד עצמה, הסברה האמורה הייתה נכונה עד לרגע בו היא כרתה ברית עם הלשכה ושינתה את מאזן הכוחות בוועדה.


לסיכום, לא ניתן להפריך או לאמת את הטיעון מאחר וההצבעות הינן חסויות. עם זאת, ככל ואכן מסתמכים על דברים של חברי הוועדה, נראה כי הלשכה לא תמיד מצביעה ביחד עם השופטים, ולראיה, הברית שכרתה שקד לטענתה עם יו"ר הלשכה דאז, אשר לא כללה בה התאמת הצבעות עם השופטים.


מקורות:


  1. סעיפים 12 ו-15 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), תשמ"ד-1984

  2. יסמין גואטה "איילת שקד: "שנים השופטים היו רגילים שעורכי הדין מצביעים איתם. אני הזזתי את הגבינה" The marker

  3. רון שפירא "נציגי הלשכה לא יכולים לשבת בוועדה לבחירת שופטים" כלכליסט // "מועמד יכול, למשל, להבטיח לעורכי דין, המעורבים בבחירה, החלטות שיפוטיות המיטיבות איתם (כגון, סכומי פיצויים גבוהים ללקוחות משרדם, בתיקים שבהם שכר הטירחה מותנה בהצלחה)..."

  4. מאיר רובין "הכשל הבוטה בשיטת מינוי השופטים בישראל" ynet
24 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page