top of page

נייר עמדה בנוגע לתכנית לוין-רוטמן ומערכת המשפט // קולקטיב מזרחי-אזרחי

עודכן: 21 ביוני 2023

הסבר


נייר עמדה של של קולקטיב מזרחי-אזרחי, המגדיר את עצמו כך: ״קולקטיב של אזרחיות ואזרחים מזרחים, התאגדנו על רקע המהפיכה המשטרית שיזמה הממשלה החדשה להציג אלטרנטיבה אזרחית דמוקרטית לכל יושבי המרחב, הן בישראל והן בשטחים הכבושים״. נייר העמדה יוצא מנקודת ההנחה שלא ניתן לקבל את הרפורמה המוצעת וגם לא את המצב הנוכחי בלי לסקור את האופן שבו הוא משפיע על הציבור המזרחי בישראל. הנייר מחולק לשלושה הפרקים. הפרק הראשון (א) סוקר את ההתנגדות של הקולקטיב לרפורמה המוצעת, הפרק השני (ב) סוקר את הביקורת של הקולקטיב על מערכת המשפט כיום והפרק השלישי (ג) מציג את המלצות הקולקטיב לרפורמה הנדרשת על פי דעתם.


קישור לנייר העמדה


Comments


bottom of page