top of page

מקרה פרטי

עודכן: 9 ביולי 2023
הסבר

נתינת מעמד של בסיס לטענה הקשורה במקרה מאוד ספציפי שאין בו בכדי להעיד על הכלל.


דוגמאות להטיה

"אבי חלה בקורונה והבריא לאחר יום, לכן המחלה עוברת מהר ואינה מסוכנת כלל"


" מלחמת ששת הימים נגמרה תוך זמן קצר, מלחמות בד"כ לא נמשכות הרבה"


דוגמא מהשטח


כלפי הטענה של אהרון ברק כי הרפורמה תפגע באופן רוחבי בזכויות מיעוטים, מנסה עמית סגל להקשות עליו עם הדברים הבאים בדף הפייסבוק שלו:

"אמש אמרת ש"מי שייפגע בראש ובראשונה זה כל יחיד ויחיד - הזכויות שלהם, כבוד האדם שלהם, החיים שלהם, הגוף שלהם, הקניין שלהם, החופש האישי שלהם, התנועה שלהם, חיי היום-יום שלהם". האם תוכל להזכיר לנו כיצד פעל בית המשפט שלך כאשר בנות 14 נעצרו עד תום ההליכים במסגרת מחאה לגיטימית? האם תוכל להתייחס אחת ולתמיד לטענה שבמהלך המאבק על ההתנתקות שימשת בעצמך שופט תורן כדי ששופט מתנגד התנתקות לא יוציא צו ביניים נגד מהלכים שונים שהאיצו את העקירה? מדוע פסלת את החוק שנועד לאפשר את שידורי ערוץ 7, רדיו המיעוט דאז?" // עמית סגל: שבע שאלות המשך לאהרון ברק
6 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page