top of page

הרפורמה במערכת המשפט: כתב הגנה

עודכן: 21 ביוני 2023


הסבר


מאמר עמדה ארוך ומקיף בכתב העת "השילוח". המאמר סוקר את העמדה של תומכי הרפורמה וכיצד הם תופסים את המצב הקיים. המאמר מתמודד עם הנחות יסוד וטענות הנשמעות על רכיבים שונים ברפורמה המוצעת.


כותב: יחיאל אורן הרוש


קישור לנייר העמדה

コメント


bottom of page