top of page

המהפכה המשפטית וההתנגדות הציבורית לה: עד כמה יפגע החוסן החברתי והביטחון הלאומי?

עודכן: 21 ביוני 2023הסבר


מאמר באתר של המכון למחקרי ביטחון לאומי אשר עוסק בנזק שקידום מהיר של הרפורמה עושה לשלושת המרכיבים של החוסן הלאומי: סולידריות החברתית, אמון הציבור בעצמו ובמוסדות ומשילות. המאמר קורא לקדם את הרפורמה בזהירות ותוך הידברות.


כותבים: מאיר אלרן ומורן דיטש.


קישור למאמרצפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page