top of page

דיכוטומיה מדומה: או או

עודכן: 9 ביולי 2023
הסברכשל זה הינו בעצם בד"כ מתבטא בקביעה שרירותית שינן רק שתי אפשרויות קיצון לסיטואציה מסויימת, שרק אחת מהן היא ההגיוניות לתוצאה הסופית.


דוגמא להטיה


"אדם המאמין במוסר האנושי איננו יכול להיות אדם דתי"

יש כאן טענה שלכאורה נראית כסותרת את רעותה, אך בפועל אדם דתי יכול להאמין גם בקיומן של תורות מוסר שאינן תלויות בדת בלבד.


דוגמאות מהשטח


"זה או שיהיה כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים שיוביל לאסון, או שישראל תישאר מדינה דמוקרטית" // המכון הישראלי לדמוקרטיה: סרטון המכון הישראלי לדמוקרטיה


"הממשלה צריכה להחליט מה היא עושה, היא ממשיכה קדימה ובמו ידיה הורסת את הכלכלה הישראלית שכולנו בנינו כל כך קשה במשך השנים, או שהיא עוצרת שניה ושואלת איך לעזאזל הגעתי לנקודה הזאת? ומתחילה לתקן את מה שכבר נהרס" // כאן חדשות: הרפורמה או "השמאלנים"? מי באמת פוגע בכלכלה הישראלית

25 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page