top of page

"בית המשפט לא מגוון מספיק, מורכב רק מאשכנזים אליטיסטים"

עודכן: 21 ביוני 2023מה זה אומר בפועל?


לאור העובדה שהשופטים "שולטים" במינויים לערכאות השונות, הרי שנבחרת השופטים בישראל מייצגת רק קבוצה מסוימת ואליטיסטית באוכלוסייה (כלומר, הקבוצה ממנה באו השופטים בבית המשפט ובוועדה). לכן, לאור התיקון המוצע, יהיה רוב לחברי הקואליציה כך שהם יוכלו לבחור במועמדים מטעמם, שייצגו, לטענתם, את הרוב שבחר בהם ובצורה שתייצר גיוון בבית המשפט.


המצב היום


כיום, 91% מהשופטים בכלל בתי המשפט הם יהודים ו-9% אינם יהודים (כאשר 6.4% מוסלמים ו-1.3% נוצרים). בבית המשפט העליון מכהן שופט לא יהודי אחד ממוצא מוסלמי. שופטים לא יהודים (מוסלמים, נוצרים ודרוזים) הם 7.6% משופטי בית המשפט המחוזי ו-7.9% משופטי בית משפט השלום. בבית הדין הארצי לעבודה לא מכהנים שופטים לא יהודים. נשים הן 53% מכלל המכהנים בתפקידי שיפוט. שיעור הנשים בין שופטי בית המשפט השלום גדול מעט יותר, והוא קרוב ל-55%. שיעור הנשים בקרב שופטי המחוזי קטן יותר – כ-47%. כמו כן, 92% מהשופטים נולדו בישראל. מתוך 800 השופטים שמכהנים כיום, 734 נולדו בישראל (92%) ו-66 נולדו במדינות אחרות (8%), ובהן (בסדר יורד) מדינות אירופיות או אנגלוסקסיות, מדינות באזור הים התיכון ואפריקה ומדינות במזרח אירופה. באשר לבית המשפט העליון: שיעור השופטות בין שופטי בית המשפט העליון הוא כ-44%, שליש מהשופטים למדו בחינוך יהודי-דתי, שניים גדלו במעברה, רק שניים מהשופטים הם ממוצא מזרחי ורק שופט אחד הוא ממוצא ערבי.

השינוי המוצע ברפורמה


ישנם מספר שינויים מוצעים בהקשר הזה:

  1. הגדלת מספר החברים בוועדה ל-11 ושינוי ההרכב שלה. הלכה למעשה, הוועדה תורכב מהגורמים הבאים: שלושה שופטים, שלושה שרים, שלושה חברי כנסת מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. דהיינו, נוסף שר לוועדה, נוספו שלושה חברי כנסת והוסרו נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה כך שלאחר השינוי יכהנו בוועדה 6 נציגים מטעם הקואליציה, 2 מטעם האופוזיציה ושלושה שופטים.

  2. החלת הבחנה בין המינויים במהלך קדנציה אחת של הכנסת כך ששני המינויים הראשונים יתקבלו ע"פ רוב רגיל (6 חברים המצביעים בעד מתוך 11), בעוד המינוי השלישי טעון הסכמת אחד מחברי הכנסת מהאופוזיציה, והרביעי טעון הסכמה כפולה - גם הסכמת ח"כ מהאופוזיציה וגם הסכמת שופט.

  3. הבחנה בין מינוי שופטי עליון למינוי שופטים לערכאות אחרות. ע"פ ההצעה, מינוי שופט לכל ערכאה, פרט לעליון, ייעשה על דעת רוב של 7 חברי הוועדה.

  4. הפחתת דרישת המניין החוקי להצבעה ל-6 חברי וועדה כך שלא תוכל להתכנס מבלי שיגיע לפחות נציג אחד מהקואליציה ובאופן המקנה לנציגי הקואליציה, ככל ויצביעו "פה אחד", את זכות הוטו היחידה בוועדה לגבי כל מינוי.


חיזוק הטענה


ראשית, ניתן לראות כי הרכב בתי המשפט בישראל לא מגוון דיו באופן המייצג את כלל האוכלוסיות. יש תת-ייצוג לערבים, יוצאי ברה"מ, יוצאי אתיופיה, חרדים, דרוזים ועוד:

  • מתוך 66 השופטים שנולדו בארצות אחרות, רק חמישה עלו לישראל אחרי שנת 1990. כלומר, גם השופטים שהם ילידי חו"ל, חיים בישראל זה עשרות שנים.

  • בעניין הטענה להיעדר ייצוג מזרחי בבתי המשפט: אמנם, קשה לדעת באופן אובייקטיבי מהו שיעור השופטים המזרחים כיום. שכן, הממד האובייקטיבי היחיד הינו ארץ המוצא של השופטים, וכאמור 92% מהם נולדו בישראל. כלומר, נראה שאין סקירה של רקע השופטים דורות אחורה על מנת לדעת מהי העדה של כל שופט ושופטת.

  • עם זאת, ישנם מדדים עקיפים המצביעים על כך שאכן ישנו ייצוג חסר למזרחים במשרות השיפוט השונות. כך, למשל, שיעור השופטים היהודים שגדלו בפריפריה בישובים בעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך עד בינוני עדיין נמוך משיעורם באוכלוסייה. נציין כי נכון לכתיבת מסמך זה, (אפריל 2023), בבית המשפט העליון כיום מכהנים שני שופטים מזרחיים ושני שופטים שגדלו במעברה.

ולכן, ניתן לטעון כי לאור העובדה שהקואליציה בישראל, כעיקרון, מייצגת את רובו של הציבור הישראלי, הרי שהעובדה שמינוי השופטים כלל יהיה תלוי בהם, ו/או ייעשה בהחלטת הבלעדית (שני המינויים הראשונים לעליון), הרי שעל ידי מינוי שופטים מקרב "הציבור" אותו הם מייצגים, הרכב השופטים בבית המשפט אכן יהיה מגוון יותר.


הפרכת הטענה


לדעתנו, יש לפרק את האמירה למספר גורמים. ראשית, מהי כוונת המשורר בגיוון בית המשפט? למה הכוונה ב"אליטות"? מהו הרכב שופטים אשר ייצג את העם נאמנה? כידוע, במדינת ישראל אוכלוסיות רבות; נשים, גברים, חילונים, דתיים, אשכנזים, מזרחים, ערבים-נוצרים, ערבים-מוסלמים, אוכלוסיות מיעוט וכו'.


האם הקואליציה, כאחת, מעוניינת במינוי אותה "קבוצת איכות" של שופטים? האם יש דפוס מסוים של מאפיינים שכל נבחרי הקואליציה מעוניינים בו, או שמא גם כאן העניין יותר סבוך, כאשר כל תת קבוצה מעוניינת בשופט בעל מאפיינים אחרים?


בנוסף, לאור העובדה שהקואליציה לעיתים מייצגת אמנם את רוב העם, אך לא רוב משמעותי ממנו, עלול להיווצר מצב כי לאור שינוי שיטת המינויים, הקואליציה תמנה שופטים אשר ייצגו את רק החלק אותו היא מייצגת בעם, באופן שיביא לייצוג הקבוצות החברות בקואליציה ביתר, ויפחית משיעורם היחסי של שאר הקבוצות.


מקורות:
40 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page